Formační texty

19.03.2018

Poslání Třetího františkánského řádu (sv. Leopold Mandič OFMCap.)

Texty sv. Leopolda Mandiče OFMCap. přeložil br. Bonaventura Štivar OFMCap.

13.03.2018

Historie SFŘ

Bonaventura Štivar OFMCap., Krátké dějiny SFŘ

13.03.2018

Identita SFŘ

Bonaventura Štivar OFMCap., Identita SFŘ

16.10.2015

Jak by měl být takový řád, jako je SFŘ, spravován (řízen) na všech jeho úrovních?

Vhodné pro ty, kterým záleží na budoucnosti řádu a jeho reformě

08.04.2015

Formace noviců podle Písma Svatého

Milá sestro, milý bratře, řehole a život světských františkánů je zachovávat EVANGELIUM našeho Pána Ježíše Krista po příkladu sv. Františka. Proto zvlášt v období roční formace (noviciátu) bys měl zaměřit svůj život více na evangelium. K tomu ti nabízíme tuto pomoc. Zveme tě, abys strávil každý den…