Mezinárodní bratrské společenství

Mezinárodní bratrské společenství tvoří všechna katolická sekulární františkánská bratrská společenství na celém světě. Je vedeno a spravováno generálním ministrem spolu s mezinárodní radou (CIOFS), která sídlí v Římě. Mezinárodní rada se schází při generální kapitule řádu.

Českou republiku zastupuje Markéta Terezie Kubešová OFS, mar.kubesova(at)seznam.cz

V rámci 12. mezinárodní a 5. volební kapituly v listopadu 2014 zvoleni:

generální ministr:

Tibor Kauser (Maďarsko)

zástupce generálního ministra:

Maria Consuelo de Nuñez (Venezuela)

Duchovní asistenti:

Fr. Amando Trujillo-Cano TOR (Itálie), Fr. Francis Bongajum Dor OFMCap. (Itálie), Fr. José Antonio Cruz Duarte OFM (Itálie), Fr. Martín Pablo Bitzer OFMConv. (Itálie)

Členové:

Ana Fruk (Chorvatsko)

Lucy Almirañez (Itálie)

Anna Maria Raffo Laos (Peru)

Augustine Young Hak Yoon (Korea)

Jenny Harrington (Jihoafrická republika)

Michel Janian (Libanon)

Silvia Diana (Argentina)

Andrea Odak (Bosna a Hercegovina) za YouFra - mládež

 

Kontakty na CIOFS

Stránky předsednictva mezinárodní rady SFŘ: http://www.ciofs.org/Přeložené do češtiny