08.04.2019

Informace z CIOFS

Informace z CIOFS: 

V březnu 2019 proběhla schůzka Předsednictva CIOFS, která skončila oslavou 40. výročí řehole SFŘ v Římě, kam za naši republiku byli delegováni 2 zástupci (národní ministr František Reichel a   členka mezinárodní rady za ČR Markéta Kubešová).

Zde jsou některé důležité informace, o kterých předsednictvo jednalo: 

Pokud jde o formaci, komise pro formaci připravuje on-line kurzy pro formaci sekulárních františkánů, které by měly být brzy k dispozici. 

Pracuje se na tématu: Postoj SFŘ k financím, ekonomice a ekonomickým záležitostem. 

Právní komise udělala mnoho práce a připravila několik dokumentů o „neaktivních bratrských společenstvích“ - jak k nim přistupovat, aktualizovaný model národních stanov, připravila praktický dokument o odvoláních – dokumenty dostaneme k dispozici v brzké době – je třeba je ještě „doladit“. 

Další evropský kongres SFŘ-YouFra se připravuje ve Španělsku v roce 2021. 

V Kuvajtu, Bahrajnu a Východním Timoru vznikají nová bratrská společenství, mysleme na ně v našich modlitbách! 

Příští zasedání Předsednictva CIOFS proběhne v říjnu, kdy je též plánována jeho pastorační vizitace, kterou provedou generální ministři prvního řádu a TOR (Předsednictvo musí mít vizitaci každých šest let). 

V listopadu 2019 se bude v Římě konat kurz pro národní duchovní asistenty, týkající se sjednocení naší formace. 

Projekt Well4africa stále úspěšně pokračuje – nezapomínejme na naše africké bratry v našich modlitbách a darech.

 

Pokoj a dobro

z dopisu naší evropské koordinátorky Any Fruk informuje Markéta Kubešová