24.06.2018

Blahopřání Svatého Otce k výročí řehole

Pan Tibor Kauser, generální ministr

Světský františkánský řád

Via Vittorio Putti, 4 - int. 6

00152 Řím

Při příležitosti 40. výročí schválení řehole tohoto světského řádu se k vám Svatý Otec obrací s radostnou myšlenkou na vás a připojuje se k díkům Pánu. I když věří, že toto významné výročí bude rozvíjet obnovenou apoštolskou horlivost a závazky věrnosti Kristu a církvi, dovolává se přímluvy Panny Marie a svatého Františka z Assisi, aby neustávala Boží pomoc a z plného srdce posílá žádané apoštolské požehnání, příslib bohatých Božích milostí.

Ve Vatikánu, 24. června 2018

Kardinál Pietro Parolin

Státní tajemník Jeho Svatosti