24.02.2016

Zahájení CMP 2016

Zahájní  XXXV. ročníku CMP 2016

   V předvečer vlastního zahájení poutě bylo „setkání veteránů“ (tj. těch, kteří na CMP chodili již v minulém století) - po mši svaté v kostele sv. Františka z Assisi v Praze - Chodově jsme si na setkání ve farním sále připomněli 13 poutníků, které již Pán povolal k sobě. Také jsme si promítlo video z jednoho minulého putování (rok 2012).

   Letošní jubilejní poutní rok jsme podle tradice zahájili v kostele svatého Klimenta na Levém Hradci v sobotu 13. 2. Mši svatou sloužil provinciál kapucínů Bonaventura Štivar OFMCap.a koncelebroval předseda Matice Velehradské Mons Jan Peňáz. A protože Svatý otec František  vyhlásil  Bullou Misericordie vultus mimořádný Svatý rok milosrdenství, chceme a i my letos putovat do brány Božího milosrdenství na Velehradě. Proto před vykročením na cestu jsme si připomněli 15. článek této bully o tom, že zvláštním znamením Svatého roku je pouť. Tak, jako svatý Pavel a po něm Svatý otec František vyzývá „Nechte se smířit s Bohem!“, chtěli bychom se i my přidat: „nechte se vydat na pouť!“

   Naše trasa vedla nejdříve podle Vltavy  k převozu u Roztok a dále po jejím pravém břehu okolo ZOO  do Troji a po nové cyklostezce podle potoka Rokytky přes Libeň a Vysočany. Po 22 kilometrovém putování a po obvyklé modlitbě všech čtyř růženců jsme došli do kostela svatého Jiří v Hloubětíně. Zde jsme též v neděli 14.2. zahájili 2.etapu při mší svaté, kterou sloužil otec Marek Pučalík O.Cr. (člen Ryřířského řádu křížovníků s červenou hvězdou).Naše poutní trasa vedla opět podle Rokytky přes Hostavice do Dolních Počernic, kde jsme se sešli při agape s místním farním společenstvím na faře a po modlitbě Anděl Páně (vyprovázeni na okraj obce místním farníkem Tomášem Jirsákem ml.) jsme pokračovali přes Běchovice a klánovický les do Úval. Závěr 23 km trasy byl v Tuklatech na nádraží.

  V kostele na Levém Hradci bylo přítomno přes 60 poutníků, k přívozu putovalo 58 poutníků, do Prahy Hloubětína tj. na konec etapy došlo 33 poutníků, druhý den vyrazilo 31 poutníků (cestou až 34) a dorazilo 24 poutníků.

  Po rozeslání prvních snímků z letošní pouti jsme dostali obratem tento mail z Ameriky, z Chicaga:

  Zasílám mnoho srdečných pozdravů z Chicaga. Děkuji za pěkné záběry z další etapy Vaší pouti. Obdivuji i paní na vozíčku, respektive všechny, kdo ji pomáhají tlačit. Díky za všechny Vaše modlitby a oběti. Jistě milosti vyprošené pomohou Vám i Vašim rodinám a přispějí též k mravní a duchovní obnově našeho národa.

  Připojuji se s modlitbou a ze srdce všem na dálku přes oceán žehnám. Mons. Dušan Hladík

 gallery