Datum aktualizace: 15.03.2007

Praha - Spořilov

Pravidelná měsíční shromáždění u sv. Anežky se konají většinou v l. pátek v měsíci od 16.00 hod.
Shromáždění budou v následující pátky: 6.1., 3.2., 10.3. (druhý pátek), 31.3. (poslední pátek), 5.5., 2.6., 1.9., 6.10., 3.11. a 1.12.
Scházíme se v místnosti pod presbytářem kostela, pokračujeme mší sv. v kostele v 18 hodin.. Po jejím skončení bude v únoru (3.2.) beseda s otcem Michalem OFM.

Další akce františkánského společenství v roce 2017:
7.1. sobota Tříkrálové setkání SFŘ - v kostele sv. Anežky na Spořilově (ve 14.30) (oblast)
3.3. pátek Křížová cesta na Petříně – zahájení v 16 hod. (oblast)
4.3. sobota Františkánská pouť na Svatou Horu v Příbrami (oblast)
8.4. sobota Pouť ke hrobu Fr. Noska v Poříčí nad Sázavou (mše sv. v 15 hod) (oblast)
11.5. Čtvrtek Pouť seniorů do Marián. poutního místa Hájek u Prahy (16. ročník) (oblast)
3.6. sobota Mariánská pouť Prahou (oblast)
2.8. středa Porciunkule
17.8. čtvrtek Mše sv. za P. Aloise Moce OFM – v 18 hod u P. Marie Sněžné v Praze (oblast)
23.9. sobota Pouť na Hrádek u Vlašimi. Mše sv. v kostele sv. Matouše v 11.30 h. (oblast)