Datum aktualizace: 13.05.2019

Praha - Krč

Naše společenství se schází na Habrovce:

  • každé první úterý v měsíci v 17.30 mše sv., společné nešpory a duchovní program
  • každé třetí úterý v měsíci v 18.00 společné nešpory a modlitba františkánského růžence

Aktuální informace na stránkách farnosti:

http://www.michlehabrovka.cz/frantiskani