Datum aktualizace: 07.12.2017

Opava

Místní bratrské společenství OPAVA, při kostele (farnosti sv. Ducha). Společenství má 19 členů s profesí a 3 postulanty (sympatizanty) a schází se 2 sobotu v měsíci po mši svaté v 9:00 v prostorách pastoračního centra minoritského kláštera při kostele sv. Ducha v Opavě. (Mše svatá s intencemi za živé a zemřelé členy sekulárního františkánského řádu začíná v 8:00).

Náš cíl je učit se žít Evangelium ve světě. Naše setkání jsou vedena v duchu františkánské spirituality v radosti a v modlitbě. (Snažíme se diskutovat aktuální témata církve a společnosti, dávat prostor názorům a postojům účastníků našich setkání a naplňovat bratrství v duchu sv. Františka z Assisi) Rádi mezi sebou uvítáme všechny, které oslovuje spiritualita sv. Františka, a kdož mají zájem o seznámení s životem františkánských terciářů.

Opavské MBS chce být otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, pěstujících dobré vztahy k Bohu i k lidem, vytvářejíce tak zázemí pro všechny, kteří stojí o stejné hodnoty.

Pravidla našeho jednání vůči Bohu a lidem

  • být svobodný a zodpovědný
  • mít úctu k druhému
  • jednat pravdivě a otevřeně

(inspirováno stránkami farnosti Letohrad s laskavým svolením P. Václava Vacka)

 

V prosinci 2016 byli (tajným hlasováním) zvoleni členové rady na následující 3 léta:

2 členové bez funkce: Olga Terezie Stuchlá a Petra Anežka Marešová

Sekretář: Vlasta Bohumila Houžvová Pokladník: Vladimír František Žák, vladizak@seznam.cz;

Formátor: Ondřej Antonín Mareš, mares.ondra@email.cz; +420 736 523 608

Zástupce ministra: Robert Maxmilián Klásek, rklasek@seznam.cz; +420 603 852 438

Ministr: Blanka Alžběta Závorková, Blanka.Zavorkova@seznam.cz; +420 731 604 263

Rada se schází 2. čtvrtek v měsíci v prostorách pastoračního střediska minoritského kláštera při kostele sv. Ducha v Opavě. Duchovním asistentem je P. Karel Koblížek OFMConv.

V letech 2011 – 2014 jsme v minoritském klášteře setkávání pořádali setkávání františkánských rodin formou duchovní obnovy s přednáškami pro dospělé a bohatým programem pro děti, včetně hlídaní těch nejmenších. Od roku 2015 pořádáme setkávání na farách na severní Moravě (Blahutovice, Sobotín, Velké Losiny) s volně organizovaným společným programem a vzájemným sdílením.

Trocha historie našich setkání v roce 2016: Den bratrství, setkání s Hankou Brigitou Reichsfeld a Zdenou Nečadovou na Cvilíně, přednáška Otce Stanislawa Jaromi Laudato Si.

A v roce 2017: 7mé setkání františkánských rodin v Blahutovicích 24. - 27. 8. 2017, pouť národního společenství na Hostýn, pouť po stezce sv. Františka do Blahutovic, přednáška a beseda s autorkou knihy Krvavé jahody.   

Budoucnost: 8mé setkání františkánských rodin ve Frýdlantu nad Ostravicí 23. - 26. 8. 2018 (otevřené pro všechny zájemce ze SFŘ)

Ráda bych nám všem popřála, aby byla mezi námi rodinná atmosféra prostoupená Duchem svatým. Všem Vám chci poděkovat za modlitby a všechno, co jste v uplynulých letech pro naše společenství udělali. Jsem ráda, že Vás všechny mám.

Blanka Alžběta (zpracovala a vyvěsila na web LP 7. XII. 2017)