Datum aktualizace: 17.12.2016

Hradec Králové

MBS v Hradci Králové při kostele sv. Pavla, Hradec Králové – Pouchov. Ministr společenství Vladimír Dvořák. Členové rady jsou Martin Weisbauer, Jaroslava Devetterová, František Žídek, Marie Dvořáková a Marie Šepsová Společenství se schází 5x měsíčně: - 1x měsíčně v pátek v 15,00 hod. (poslední v měsíci), hlavní setkání, na faře u kostela sv. Pavla, Pouchov. Následuje v 18,00 hod. mše sv. v kostele - 4x měsíčně každé úterý v 17,00 hod. modlitební setkání v kapli sv. Vojtěcha v Novém Adalbertinu, v Hradci Králové. Připravujeme tyto akce: - 27 – 30. 9. duchovní obnova členů a zájemců SFŘ pod vedením otce Lukáše v Beskydech - 4. 10. slavnost sv. Františka, kostel sv. Anny, Hradec Králové - Kukleny - Pravidelná duchovní obnova pro členy řádu (klášter Moravská Třebová) - Účast na františkánských akcích a duchovních obnovách v rámci celé ČR MBS má své webové stránky: http://frantiskanihk.eu Společenství je podporováno duchovně br. Lukášem Pavlem Bradnou OFM, z řádu Františkánů, klášter Moravská Třebová. Jsme živým společenstvím, máme 20 profesních členů i nové zájemce. Před dvěma lety jsme podnikli týdenní duchovní obnovu na místech spjatých s životem sv. Františka, v Assisi a okolí. V roce 2016 někteří členové našeho společenství společně s terciáři z Moravské Třebové i s dalšími přáteli podnikli pěší pouť ke hrobu sv. Jakuba do Compostely v délce 120 km. Další informace: Náš cíl je učit se žít Evangelium ve světě. To je hlavní náplň našeho každodenního života v rodinách, na pracovištích i v domácnosti. Naše setkání jsou vedena v duchu františkánské spirituality, v radosti a modlitbě. Snažíme diskutovat aktuální témata církve a společnosti, reflektovat postoje a názory účastníků setkání a naplňovat bratrství v duchu sv. Františka z Assisi. V současné době čerpáme hlavní inspiraci pro život z knihy „Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka.“ Důležité místo v našem společenství má modlitba růžence. Rádi mezi sebou uvítáme všechny, které oslovuje spiritualita sv. Františka či mají zájem se seznámit s životem františkánských terciářů. Jsme otevřeným společenstvím pro všechny, a pokud se chcete dozvědět více, můžete se kdykoliv zúčastnit našeho setkání, nebo se můžete obrátit na br. Vladimíra Dvořáka, tel. 605420909, e-mail: vladimirdvorakhk@seznam.cz. Zpracoval br. Vladimír Dvořák dne 17.12.2016