Papež František – Jorge Mario Begoglio

Papež František

Volba tohoto jména, které dosud neměl žádný papež, byla jistě překvapením – pro kardinály, kteří ho volili, pro kurii, Řím i ostatní církev. A také pro nás františkány a františkánky všech druhů včetně nás sekulárních. Ke zvolení tohoto jména ho inspiroval jeho přítel františkán a kardinál Cláudio Humez z Brazilie, který k němu jako k papeži ještě v průběhu volby promluvil první a řekl: „Nezapomeň na chudé!“. Papež byl znám již v průběhu minulého života a služby církvi v Argentině svými sociálními aktivitami a osobní skromností. A tak bylo pro něj již snadné a logické myšlenky a činnost našeho otce Františka, tj. péči o chudé, radost i péči o stvoření, vyjádřit i jménem František. A první kroky i dny potvrzují, že jde opravdu ve stopách světce z Assisi.

My členové Národního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice z tohoto papežova postoje i programu máme radost, rádi se budeme řídit jeho příkladem a také jej podporovat svým modlitbami. A pokud byste chtěli vy, návštěvníci našich webových stránek, vědět více o františkánském způsobu života, prohlédněte si naše stránky. Pokud byste chtěli vědět více o papeži Františkovi, doporučujeme Wikipedii s heslem „Papež František“ a Radio Vaticana.