Formační texty

13. 11. 2005

Pravdivost františkánského života - Serafická cesta (br. Česlav Křížala OFM)

(br. Česlav Křížala OFM, formační seminář 1998)

13. 11. 2005

SFŘ tváří v tvář výzvám 3. tisíciletí (br. Hermann Schalück OFM)

(z přednášky bývalého generálního ministra františkánů br. Hermanna Schalücka OFM na generální kapitule SFŘ v říjnu 1999 v Madridu)

13. 11. 2005

Sociální systém na základě solidarity (Jiří Šenkýř OFS)

(Jiří Šenkýř - 10.2.2001 - formační seminář SFŘ)

13. 11. 2005

Radost (Petr Alexa OFS)

Život v radosti

13. 11. 2005

Radostná kajícnost (Petr Alexa OFS)

Radostné setkání s milosrdným Otcem

13. 11. 2005

Rozpoznávání povolání a rozlišování duchů (podle fr. Francesco Bravi OFM)

Kritéria rozpoznávání v péči o povolání (Formační seminář 1999)

13. 11. 2005

Řehole (P. Augustin Šváček OFMCap.)

K roku řehole SFŘ

13. 11. 2005

Liturgická modlitba (Petr Alexa OFS)

Liturgická modlitba - oslava Otce