RADIO DAMIAN

Dotaz čtenáře V. B. na RADIO DAMIAN:

 

Byla Antifona vznešená dáma ve starém Řecku, která bojovala za mír proti Fouňům, potažmo bohatýrská píseň o ní?

 

Odpověď: Antifona nebyla nic z uvedeného, ani řecko-germánské jméno pro Paní Chudobu (Anti-von), ani slovenská dětská rozpočítávačka na tři (hen - ty - von!), ale znamená:

 

ANTonín I František, Oba jsou Naši!

 

 

Dotaz čtenářky O. Ch. na RADIO DAMIAN:

 

Platí přísloví, že nové koště dobře mete, také na novokněze?

 

Odpověď: Nejen na ně, ale i na stará pometla, když jsou přesunuta na nové místo.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Proč Ježíšek šimrá svatého Antonína na bradě?

 

Odpověď: Kontroluje, zda se dobře oholil.

 

 

Dotaz na RADIO DAMIAN:

 

Má tedy být františkán vždy dobře oholen?

 

Odpověď: Ano, neznamená to však, že musí stále chodit s holí.