Serafínskému poutníkovi na cestu

Splnila se touha většiny odběratelů Serafínské cesty a Poutníka: od nového roku bude u nás vycházet již jen jeden františkánský časopis. Kromě vroucích modliteb mnohých bratří a sester stalo se to zásluhou vydavatele Serafínské cesty. Chtěli bychom mu tímto upřímně poděkovat za jeho vstřícný postoj při jednáních o Serafínském poutníkovi.  Děkujeme všem odstupujícím členům redakční rady Serafínské cesty, zvláště ing. Jiřímu Tůmovi, za dlouholetou obětavou práci. Děkujeme také manželům Rejlovým ve vydavatelství Triality za ochotu ukončit vydávání Serafínské cesty ve prospěch nakladatelství Arathorn, které bude nový časopis vydávat.

 

 

 

Doufáme, že nový časopis Serafínský poutník převezme všechno to pozitivní, co vycházelo v bývalých dvou časopisech a bude v tom nadále pokračovat.

 

 

 

Přejeme mu levnou cenu, hodně odběratelů, ale hlavně, aby měl „Ducha Páně a jeho svaté působení“, aby sjednocoval a zval ke spolupráci všechny větve naší české františkánské rodiny.

 

 

 

 

 

 

br. Matouš Sleziak, provinciál františkánů

 

 

 

br. Stanislav Gryń, provinciál  minoritů

 

 

 

br. Lev Eliáš, provinciál kapucínů

 

 

 

br. František Reichel, ministr NR SFŘ

 

 

 

br. Augustin Šváček, předseda konference nár. duch. asistentů SFŘ