Seslání Ducha svatého

Bonaventura z Bagnoregia, sv.

Bůh nás ze svého milosrdenství spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. Toho na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele, Ježíše Krista, abychom – ospravedlněni jeho milostí – dostali jako dědictví vytoužený věčný život (Tit 3,5b-7).

 

Otče nebeský,

skrze svého jednorozeného Syna voláme k tobě,

sešli nám Ducha svatého s jeho sedmi dary: sešli nám

Ducha moudrosti, abychom jen  po tobě

     jakožto svém cíli toužili,

Ducha rozumu, abychom tvému svatému slovu

     a tvé svaté vůli správně rozuměli

     a ve všech životních okolnostech

     poznávali ruku tvé prozřetelnosti,

Ducha rady, abychom v pochybnostech nebloudili,

     ale tvých pokynů následovali

     a chodili po přímé cestě,

Ducha síly, abychom ve štěstí i neštěstí

     tobě zůstali věrní a pokušením pevně odporovali,

Ducha umění, abychom věděli, co nám škodí

     a co je nám užitečné,

     a vždy lépe poznávali své povinnosti,

Ducha zbožnosti, aby naše srdce ve své lásce

     a pravé zbožnosti se rozžhavila a v úplné

     oddanosti tobě, ó Bože, našla vytoužený klid,

Ducha bázně Boží, abychom vždy měli před očima tebe

     a nenáviděli hřích z úcty před tvou božskou velebností.

                                                                       Sv. Bonaventura