Zprávy

NOVÉ KNIHY

C. V. Pospíšil OFM: Dar Otce i Syna (vydala MCM Olomouc r.1999). Jedná se o zasvěcený úvod do základů křesťanské pneumatologie. Podstatnou část knihy tvoří seriál článků k Roku Ducha svatého, uveřejňovaný v našem časopise v loňském roce.

 

 

Papežská biblická komise: Bible a christologie (vydal Krystal, Praha, 1999), překlad, úvodní studie a bibliografie: C. V. Pospíšil OFM.

 

Poměrně obsáhlý (cca 60 stran) dokument informuje o současných směrech v christologii a ve druhé části nastiňuje biblické základy systematického pojednání o Ježíši Kristu. Překlad je doplněn o úvodní studii a o rozsáhlou bibliografii  týkající se christologické tématiky v českém  jazyce.  Tato bibliografie, jediná svého druhu u nás, obsahuje více než 1100 titulů.

 

                                               ---------

 

 

Počínaje 25. březnem 1999 se konají každého 25. dne v měsíci od 18 hod do 19,30 hod. v Loretě na Hradčanech, v kostele Narození Páně

 

                   LORETÁNSKÁ SETKANÍ

 

Jejich cílem je prožít společenství nazaretské rodiny.

 

Obvyklý program: mše svatá, výklad Loretánských litanií, adorace, hudba a zpěv.

 

 

Celostátní setkání mládeže

Biskupové prostřednictvím Sekce pro mládež ČBK zvou všechny mladé na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční od 17. do 22. 8. na Svaté Hoře u Příbrami. Počítá se s účastí několika tisíc  mladých lidí. Program obohatí diskuse a aktuální témata, koncerty a divadelní představení. Mladí se také zapojí do úklidu města. Motto „Na cestě do Otcova domu“ vyjadřuje hlavní duchovní zaměření setkání, které sleduje přípravu na rok 2000.

Zájemci z řad mladých ať se hlásí na svých diecézních centrech pro mládež nebo přímo na adrese: Sekce pro mládež ČKB, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

 Je třeba, aby se každý mladý mohl zúčastnit, proto je cena pro jednoho účastníka pouze 550.-Kč.

 

Nechceš spát za pecí? Máš rád přírodu a kopce?

Chceš  blíže poznat sv. Františka z Assisi? Pojeď na

PRÁZDNINY SE SV. FRANTIŠKEM

 

Místo konání: Dolní Moravice (Jeseníky)

Pro chlapce od 14 do 17 let  ve dnech od 7. do 16. července 1999,

 

pro chlapce od 17 let ve dnech od 6. do 15. srpna 1999.

Přihlášky nejpozději tři týdny před termínem!

Kontakt: br. Serafín, klášter kapucínů, 783 96 újezd u Uničova l, tel. 0643/435 073.

 

Modlitba a půst za duchovní jednotu SFŘ

 

Tak jako v minulých letech i letos se 10. května  spojují bratři a sestry ze SFŘ v Evropě spolu s celou františkánskou rodinou k „modlitbě a  postu za duchovní jednotu SFŘ všech evropských zemí v bratrském spojení s celou františkánskou rodinou“.  Pro letošní rok bylo vybráno téma „Na cestě k roku 2000 – Bůh, Otec všech lidí.“ Texty k modlitbě: Sk 1,3.9-14; J 17,6-9.11b.17.19-21.24; Lk 15,11-24; Závěť sv. Františka 1. Národní rada doporučuje všem bratrským společenstvím i jednotlivým bratřím a sestrám připojit se k této modlitební iniciativě našich bratří a sester z  Německa.