Sen o zbraních

Galerie Hejnice

Na této straně otiskujeme druhou ukázku ze souboru obrazů, instalovaných v Mezinárodním centru duchovní obnovy Hejnice, připomínajících život sv. Františka z Assisi. Detail tohoto obrazu  je uveden na l. straně obálky.

 

 

02 Sen o zbraních

 

(bez nápisu)

 

V obraze jsou slova  „TUA ERUNT HAEC OMNIA (To všechno ti bude patřit).

 

„Když následující noci usnul, ukázala mu Boží dobrota překrásnou velikou síň s rytířskou výzbrojí, ozdobenou znakem Kristova kříže, aby naznačila, že milosrdenství  prokázané pro lásku nejvyššího Krále chudému rytíři má být vyváženo nepoměrnou odměnou. Když se tázal, čí to všechno je, ujistila ho nebeská odpověď o tom, že to bude jeho a jeho rytířů. A tak když ráno procitl, domníval se, že nezvyklé vidění bude znamením velikého štěstí. Neměl totiž ještě ducha vycvičeného, aby mohl zkoumat Boží tajemství a neuměl prostřednictvím viditelných věcí přecházet k nazírání na pravdivost neviditelného.“

Sv. Bonaventura, LEGENDA MAIOR S. FRANCISCI, 1,3 – FP 1031.

 

(Předcházejícího dne František dal svůj pěkný oděv chudému rytíři; po tomto nočním vidění se vydal na výpravu do Apulie, z které ho vrátilo jiné noční vidění.)

 

 

 

Text pod obraz na 1. straně:

„Čí to zbroj tak skvělá?“ „Tvá a rytířů tvých!“