Chrámová zastavení

(Krátká zamyšlení nad jednotlivými prvky chrámové architektury. Jako vzorový prostor pro meditace je zvolen mateřinec sester sv. Kříže ve švýcarském Ingenbohlu)

 

 

 

Kamenné či cihlové stěny

Vy jste budova, jejímž základem jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí (Ef 2,20).

V nejspodnější řadě cihel symbolicky spatřujeme

zakladatele různých řeholních společenství

a první generace bratří a sester ve víře.

Na nich spočívá stavba celého společenství.

Řada za řadou, generace za generací,

každý se řadí na své místo v začatém plánu.

Každá generace stojí na ramenou těch předchozích.

Sestry a bratři před námi; my zde dnes; a ti, kteří přijdou po nás,

ti všichni jsou součástí velkého stavebního plánu věčného Boha.

Jeden druhého břemena neste! (Gal 6,2).

Jeden podélně položený kámen nese dva položené příčně.

Každý bratr nebo sestra jsou neseni těmi druhými.

Sám či sama však také nesou.

Tím, že každý z nás spolu-nese,

je ochoten vzít na sebe břemeno,

jedině tak se společné dílo stává možným.

Duch je to, kdo oživuje (2 Kor 3,6).

Malta dává vyniknout formě a druhu kamení a cihel.

Malta je symbolem pro Ducha Svatého,

který nás navzájem spojuje

v duchovní stavbě našeho společenství;

který však současně respektuje a zušlechťuje

jedinečnost každého.