Zprávy

Vtělení

 

„Chtěl bych oslavit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo snášet.“… Postavili jesle, přinesli seno a přivedli i vola a oslíčka. Je uctěna prostota, povýšena chudoba, zvelebena pokora a z Greccia se stává nový Betlém. Noc je jasná jako den a lidé i zvířata se cítí blaženě. Lidé se sem scházejí a naplňuje je z obnovené tajemné události nová radost. … Celá noc jásá čistou radostí (1 Cel 84,85).

 

Neztrácejí naivitu a nevinnost a tím i tajemství štěstí. Nejsou osamocení a neklidní. Chápou, že jim nic nevrátí radostnou a hlubokou důvěru v život, jestliže se neuchýlí k prameni, nenajdou-li v sobě ducha dětství. Vydávají svědectví Boha, který se mezi nimi. Který osvobozuje ode všech podob otroctví a nesvobody. Nečiní chudé zbožnými milovníky chudoby. Bohatí zůstávají bohatí, ale ne ze záliby. Nechodí na poušť nebo na vysokou horu ani do vnitřních světů duše, aby tam hledali a nacházeli Boha. Žijí ve světě (jsou sekulární, světští), a tam Boha hledají – v lidech s jejich bídou a starostmi, s jejich radostmi a nadějemi, ve zvířatech, v rostlinách, v kamení, v konkrétních situacích a společenském dění.

 

Svět je Boží stvoření, místo, kde chce zářit Boží sláva. Kdo chce jít za ním, ať jde za ním do světa. Bůh sám se stává nepřekonatelným způsobem přítomným v Ježíši z Nazareta. Proto slavme Boží přítomnost ve světě. Setkávejme se s ní v Dítěti, které přichází na svět ve stáji, uprostřed lidí v nouzové situaci.

 

Vánoce znamenají: vydat se nevyšlapanou cestou.

 

Podle Základního kurzu o františkánském misionářském charismatu vydaném v assisi – V.Ž.  

 

 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny v Praze

se uskuteční v neděli 4. ledna 2004 u bratří kapucínů v areálu kláštera v Praze na Hradčanech, Loretánské nám. 6. Zahájení ve 14 hod. v kostele Narození Páně v Loretě.

 

Doprava: od stanice metra A – Malostranská tramvají č. 22 nebo 23 do stanice Pohořelec.

 

 

Výběr z knih s františkánskou tématikou

vydaných po roce 2000 – pokračování seznamu otištěného v Poutníku č. 9/03.

José Antonio Merino OFM: Františkánská cesta pro dnešního člověka, překlad C.V.Pospíšil OFM, vyd. MCM. Olomouc 2001

Františkánské prameny I, vyd. MCM. Olomouc 2001

Spisy sv. Františka a Kláry, překlad M. Korontályová, vyd. Ottobre 12, Velehrad, 2001

Marianne Schlosser: Setkání s Bonaventurou, překlad Radim Jáchym OFM, vyd. Juraj Mrocek, Bratislava 2002

Ctirad Václav Pospíšil: Soteriologie a teologie Bovaventury z Bagnoregia, vyd. L.Marek, Brno, 2002

Éloi Leclerc: Moudrost chudého, překlad Jan Joneš, vyd. Doron a Ottobre 12, 2003

 Legendy o sv. Františkovi, překlad J.B.Štivar OFMCap., vyd. Ottobre 12, Velehrad, 2003

Duchovní odkaz otce Pia 1,2, překlad C.V.Pospíšil OFM, vyd. Paulínky, Praha, 2003

 

 

Oprava:

V Poutníku č. 10 si laskavě opravte tiskové chyby:

Na počátku 2. odstavce: místo: v pondělí 16. října r. 1979

                                                  v pondělí 16. října r. 1978

Uprostřed 2. odstavce: místo: bede - bedzie

Na počátku 3. odstavce: místo: večer 16. října r. 1979

                                                  večer 16. října r. 1978