SFŘ Přerov

Cigánek, František Ant. OFS

Třináctičlenná skupina přerovských sekulárních františkánů se zúčastnila v září exercicií na faře v Pavlovicích u Přerova. Hlavním exercitátorem byl bratr Augustin Šváček OFMCap. Jedním z hlavních témat bylo rozlišení významů „pozitivní a negativní chudoba hmotná a duchovní“ z hlediska evangelistů sv. Matouše a Lukáše, ale také z hlediska chudoby jako františkánské minority. Během exercicií nás navštívila „delegace žen“ z pavlovické farnosti, aby se s námi podílela na meditaci o Božím volání ke křesťanské lásce, o milosti obrácení skrze Ducha svatého a také o přijetí svého života i s utrpením. Všechny meditace byly ve znamení křesťanské pokory a odevzdanosti do vůle Boží. Byly připomenuty texty II. vatikánského koncilu, které konstatují, že Panna Maria vyniká mezi pokornými a chudými Páně, kteří s důvěrou očekávají a přijímají spásu od Boha i životné krédo sv. Františka, jímž bylo co nejužší připodobnění se pokoře a pozitivní chudobě Matky Boží. Řiďme se tedy příkladem sv. Františka z Assisi. Duchovní rozměr člověka nepodléhá vlivu Zlého. Ten však může opanovat rozum a vůli, když nehledáme spojení s Kristem. Po obšírném rozboru uzdravování Božím slovem, modlitbou a svátostmi exercitátor zdůraznil pokoru před Bohem i před lidmi a prosil po vzoru našeho serafického Otce sv. Františka: Učiň nás, Pane, svým nástrojem … ať záříme tvým pokojem.

František Ant. Cigánek OFS