Chrámová zastavení

(Krátká zamyšlení nad jednotlivými prvky chrámové architektury. Jako vzorový prostor pro meditace je zvolen mateřinec sester sv. Kříže ve švýcarském Ingenbohlu).

Kříž

 

Potřebuji takové sestry, které rozumí kříži! (P. Theodosius Florentini).

 

Tu je vztyčen před námi,

kříž do vysoka čnící,

abychom nic jiného nechtěli znát tak dobře,

jako Ježíše Krista, Ukřižovaného.

Máme být znamením o něm,

který ve svém utrpení

sestoupil na samé dno lidské bolesti

a stal se Spasitelem

postiženého světa toužícího po spáse

i nemocného a roztříštěného lidstva.

Dej, ať umíme přinášet

všechnu bídu našich dní

tam pod jeho kříž

a ve světle jeho zmrtvýchvstání

na něj hledět a rozjímat:

Kříži:

        Ty jsi trvalé štěstí všech nemocných

a těch, kdo jsou postiženi neštěstím;

        ty jsi tiché světlo v temnotách pochybností,

strachu a nejistoty;

        ty jsi věčný domov lidí bez domova

a těch, kterým jsou upírána jejich práva;

        ty jsi znamení míru

v roztržkách mezi národy;

        ty jsi znamení, které nám stále znovu oznamuje,

že jsme byli vtaženi do tajemství

Kristova utrpení;

Buď pozdraven, ó svatý Kříži!