03.03.2021

Oživovat a vést v duchu služby

Instrumetum laboris z mezinárodní rady je příprava na generální volební kapitulu v Říme a zároveň příprava i na naši Národní volební kapitulu a formační čtení pro členy místních rad. Přeložila jej Markéta Kubešová.

Instrumentum laboris 2021 přináší témata pro službu v radách :

 Oživovat a vést v duchu služby

  • vedení v SFŘ - biblické a františkánské základy
  • Jak chápat službu v radě, komunikace, schopnosti, jak spolupracovat a pod.
  • Jak hledat vhodné služebníky a jak upevňovat bratrské vztahy

Instrumentum laboris je volné pokračování našeho setkání ministrů v lednu 2021 a také dobrá příprava na nadcházející vyhlášení národní volební kapituly, která se bude konat 17.-19.9.2021 na Hostýnu. (1)

Zároveň je dobrým formačním materiálem pro současné členy místních i národních rad.

PROSÍM O VAŠE NÁZORY A SDÍLENÍ OHLEDNĚ INSTRUMENTUM LABORIS.

(pište na mailové adresy zástupce pro národní radu Markétě Kubešové nebo ministrovi Luboši Kolafovi - nebo i jinak)

 

(1) Informace o Národní volební kapitule budou ve Zpravodaji koncem března. Více se také dozvíte na formačním setkání 20.3.2021, které proběhne po internetu, podobně jako setkání ministrů, od 10,00. Dostanete pozvánku.