13.01.2021

Pouť na Levý Hradec k památce Františka Reichela

Zahájení 13.2. v 9,30 Na Levém Hradci před kostelem sv. Klimenta

Mše sv. Na Levém Hradci v 9,30 před kostelem sv. Klimenta. Následná trasa pro pěší poutníky nebo cyklisty Prahou  https://mapy.cz/s/cerapecote

Letošní pouť je spojená s památkou zemřelého Františka Reichela, který je jedním ze zakladatelů a pravidelný účastník Cyrilometodějské poutě od 80. let v minulém století.

Pouti se účastní Františkáni a další.

Terciáři z okolí Prahy jste srdečně zvání k procházce Prahou až ke sv. Vítu a pak k Mariánskému sloupu.

Pro účastníky Cyrilometodějských poutí jsou podrobnějsí informace https://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad--c/40-pesi-pout-z-leveho-hradce/