02.11.2020

8. dopis Národní rady v době epidemie

Vážené sestry a bratři,

   Prožíváme významné dny církevního roku bez možnosti přímé účasti na liturgii a zejména eucharistii. Zažíváme tak osobně situaci, kterou často prožívají křesťané na mnoha místech v misijních územích a také prožívali a prožívají při pronásledování. Když čteme a posloucháme vzpomínky a vyprávění těch, kteří prošli nacistickými a komunistickými kriminály, obdivujeme jejich víru a důvěru. Dovedli vše plně a aktivně včetně budoucnosti složit do Božích rukou. Jejich zkušenost je i pro nás v současné době velmi inspirativní: žít naplno po celý den v modlitbě. Často jsme modlitbu odkládali nebo zkracovali „pro důležitější věci“. Nyní máme čas i na  modlitbu církve tj. chválit Pána můžeme s pomocí breviáře 7x denně. Kromě toho růženec, Anděl Páně a …….  A co Písmo svaté a další knihy? Není to smysluplnější než se třást strachem při televizi? Přijměte radu svatého Pavla (2Kor13,5): „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry. Sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Kristus je mezi vámi …..“ Vždyť „Hospodin je můj pastýř – nic nepostrádám (opravdu?) viz žalm 23.

   Děkujeme za vaší velkodušnou a rychlou odpověď na bratra generálního ministra Tibora Kausera o situaci našich členů SFŘ v Libanonu. K dnešnímu dni jste zaslali 70 000.- Kč a tak jsme již do Libanonu mohli zaslat 2450 Euro. Prosíme v modlitbách na tento úmysl. A pokud můžete, zašlete dar na účet SFŘ 189969375/0300 variabilní symbol 3274.

Pokoj a dobro!

V Chotouni 2. 11. 2020

Dr. František Reichel OFS, národní ministr NBS, a členové Národní rady 

P.S.:

Právě došel e-mail ze sekretariátu Mezinárodní rady SFŘ: nemám slov, abych poděkoval celému českému OFS za štědrost a pozornost k našim libanonským bratřím a sestrám. Děkuji a zůstáváme spojeni. Vše dobré, Attilio Galimberti.