28.09.2020

Dopis NR k současné situaci

Vážené sestry a bratři ve službě SFŘ!

Opět na nás doléhají události spojené s “koronavirem“. Často a naléhavěji stojíme před otázkou jak dál v našich Místních bratrských společenstvích. Odpověď je jednoznačná: pokračovat ve všech našich činnostech a úkolech. Najít střední rozumnou cestu tj. neriskovat a situaci nepodceňovat, ale také nenechat se odradit, nečekat na „příznivější“ dobu. Bohužel v posledních létech, když vše probíhalo v klidu, jsme zapomněli na jednu důležitou skutečnost, která byla samozřejmosti u dřívějších generací – každá činnost a akce se připravovala s myšlenkou a dodatkem: „Dá-li Pán Bůh“. Nyní když něco připravujeme, chceme mít jistotu a pokud jí nemáme, raději jí nekonáme nebo se nezúčastníme. Ale Pán nás volá k činnostem a čeká na naší aktivní odpověď.

Prosíme vás členy rad MBS buďte v kontaktu se svými členy, zejména s těmi, kteří nedochází na vaše setkání. Pokud je možné, navštivte je, zavolejte jim, pošlete SMS nebo dopis.

Ať vás provází pomoc a přímluva svatého Václava, který přes všechna překážky sloužil Pánu, církvi i lidem.

28. září 2020

Členové Národní rady NBS SFŘ