17.08.2020

Eucharistický kongres - nový termín

52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti byl posunut vzhledem ke koronavirové pandemii na 5.-12.9.2021. Program kongresu zůstává stejný, jak byl připraven na tento rok. Zájemci se mohou již nyní hlásit sestře Markétě Kubešové - tel: +420 608 141 845 nebo mailem : mar.kubesova@seznam.cz . Podrobné informace sdělíme v dalším čísle Zpravodaje a také na našich webových stránkách.