09.06.2020

Dopis generálního ministra z 31.5.2020

Generální ministr OFS Tibor Kauser nás všechny pozdravuje a povzbuzuje nás, ať v této obtížné době zůstáváme ve spojení, ať využíváme dostupné komunikační cesty  a ať jsme kreativní.

Koncem května se konala videokonference předsednictva CIOFS , kde bylo rozhodnuto, že kapitula našeho řádu (tj. XVI. generální a zároveň VII. volební ), která byla plánována v letošním roce, se kvůli pandemii překládá na rok 2021. Předsednictvo nadále prosí o naše přímluvné modlitby.

Závěrem posílá krásnou modlitbu, která je zvlášť pro náš národ načasovaná Duchem Božím právě ve dnech znovupostavení Mariánského sloupu v Praze :

MODLITBA ZASVĚCENÍ SFŘ PANNĚ MARII

  • Svatá Panno Maria, Matko Boží a sladká Matko nás všech, na světě se nenarodila žena tobě rovná, dcero a služebnice nejvyššího Krále a nebeského Otce, matko našeho nejsvětějšího pána Ježíše Krista, manželko Ducha svatého. Obnovujeme dnes své zasvěcení tobě, abys udržovala a chránila celý náš řád, tak jak ty chceš, ke slávě Boží a příchodu Jeho Království.
  • Svěřujeme ti svá bratrská společenství, naše rodiny a všechny sekulární františkány po celém světě. Kéž věrni svému povolání, jako František, obnovujeme svůj závazek opravovat církev žitým svědectvím bratrství a chudoby, ohlašováním pokoje a naděje tomuto nepokojnému a potřebnému světu.
  • Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, modli se za nás a spoj nás, abychom mohli jednou patřit na požehnanou tvář tvého syna Ježíše. Amen.

S bratrskou radostí se loučíme s přáním pokoje a dobra!

Váš ministr a bratr v Kristu a Františkovi,
Tibor Kauser
Generální Ministr

(překlad Markéta Terezie Kubešová, OFS)