13.03.2020

Jarní formační seminář zrušen

S ohledem na epidemiologickou situaci a návazná opatření vlády se ruší konání Jarního formačního semináře v Praze 28. března. Téma „Jak přistupovat ke starým a nemocným“ se překládá do termínu podzimního formačního semináře v Brně 17. října 2020 – prosím již nyní si rezervujte čas pro tento termín.

Děkujeme všem za pochopení a všem sestrám a bratrům přejeme do prožívání postní doby hojnost darů Ducha Svatého.

 

Za Národní radu Národního bratrského Společenství SFŘ

Lída Holásková, formátorka

František Reichel, národní ministr