Modlitební úmysly 2020

Pro zdůraznění našeho spojení s papežem nabízíme měsíční úmysly sv. Otce a úmysly SFŘ podle života a důležitých událostí řádu.

Nechť se místní bratrská společenství modlí za oboje.

Leden: Evangelizační: podpora míru ve světě: modlíme se, aby se křesťané, příslušníci ostatních náboženství a všichni lidé dobré vůle zasazovali za mír a spravedlnost ve světě.
SFŘ: za NBS Čadu, Pobřeží Slonoviny a Albánii (kapituly) Otče náš...
Únor: Všeobecný: Naslouchejte volání migrantů: modlíme se, abychom slyšeli a brali ohled na naše bratry a sestry – migranty, oběti obchodu s lidmi.
SFŘ: za NBS Nigérie a Venezuely (kapituly) Otče náš...
Březen: Evangelizační: katolíci v Číně: modlíme se za církev v Číně, aby vytrvala ve věrnosti Evangeliu a rostla v jednotě.
SFŘ: za NBS Kolumbie a Libanonu a BS Latakie (kapituly) Otče náš...
Duben: Všeobecný: vysvobození ze závislostí: modlíme se za všechny, kteří trpí různými závislostmi, aby se jim dostalo účinné pomoci a nezůstali osamoceni.
SFŘ: za předsednictvo CIOFS Otče náš...
Květen: Evangelizační: jáhni: modlíme se za jáhny, aby svou věrnou službou Božímu slovu a chudým byli podnětným příkladem pro celou církev.
SFŘ: za NBS Kapverd a Argentiny (BaPV), Itálie, Rumunska, Belgie, Bulharska (kapituly), za kongres Asie a Oceánie ve Vietnamu. Otče náš...
Červen: Evangelizační: cesta srdce: modlíme se za všechny trpící, aby našli cestu života a nechali se uzdravit Ježíšovým srdcem.
SFŘ: za NBS Filipín, Bosny a Hercegoviny, Pákistánu, Bolivie a Singapuru (kapituly), Holandska, Guatemaly, Hongkongu a Makaa a Thajvanu ( BaPV a kapitula) Otče náš...
Červenec: Všeobecný: naše rodiny: modlíme se, aby rodiny byly provázeny s láskou a respektem.
SFŘ: Za NBS Indonézie, Malaisie, Papuy Nové Guinei (kapitula) Otče náš...
Srpen: Evangelizační: moře: modlíme se za všechny, kteří pracují a žijí na moři – za námořníky, rybáře a jejich rodiny.
SFŘ: za NBS Angoly (BaPV) a Chile (kapitula) Otče náš...
Září: Všeobecný: úcta ke zdrojům planety: modlíme se, aby přírodní bohatstvní panety nebylo drancováno, abychom se o ně s úctou dělili.
SFŘ: za NBS Litvy (kapitula) Otče náš...
Říjen: Evangelizační: misijní poslání laiků v církvi: modlíme se, aby mohli mít věřící pokřtění laici, zvláště ženy, větší zastoupení a zodpovědnosti v církevních oblastech.
SFŘ: za generální kapitulu SFŘ Otče náš...
Listopad: Všeobecný: umělá inteligence: modlíme se, aby byl rozvoj robotizace a umělé inteligence vždy k užitku lidí.
SFŘ: za předsednictvo CIOFS a Generální kapitulu SFŘ Otče náš...
Prosinec: Evangelizační: život modlitby: modlíme se, abychom svůj osobní vztah s Ježíšem posilovali Božím slovem a životem modlitby.
SFŘ: za růst SFŘ a Youfra ve světě. Otče náš...