21.08.2019

Studně pro Afriku - aktuální informace

(27.6.2019)

Díky široké propagaci projektu „Well4Africa“ proběhly v Portugalsku různé iniciativy od mnoha františkánských mládežnických hnutí a františkánských bratrských společenství, a dosud se jim podařilo získat více než 1000 eur.

Protože tento projekt má také velký sociální a environmentální dopad, bylo možné jej zařadit do mnohem větší iniciativy v jedné švédské škole, kde pracuje sestra OFS. V tomto smyslu tam zavedli opatření zaměřená na snížení nákladů na papír, elektřinu, recyklaci, pěstování aromatických bylin a jiných rostlin. Tyto rostliny byly používány k přípravě školních jídel a také při akcích, jako jsou charitativní snídaně, malé výprodeje připravené pro děti, a tak se podařilo najít nové zdroje příjmů pro tuto iniciativu.

Představení tohoto projektu také dětem pomohlo lépe si uvědomit důležitost vody, její nedostatek ve světě a význam podpory ochrany vody. V rámci poděkování zaslala „Well4Africa“ také malé video informující o všech dosud dosažených úspěších a výsledcích. V posledním školním dni na setkání se studenty, rodiči a zaměstnanci se podařilo shromáždit částku 500 eur, která byla nyní poslána, aby tato dobrá věc mohla pokračovat i dále.

Tyto krásné aktivity mohou být příkladem i pro nás – nezapomínejme na chudé (17.11.2019 si opět na výzvu papeže Františka budeme připomínat Den chudých).

Markéta Terezie Kubešová