26.03.2019

Vizitace Národního bratrského společenství

Bratrská a pastorační vizitace našeho Národního bratrského společenství proběhne ve dnech 16. – 19. května, tak jak to ukládá Řehole (článek 26) a Generální konstituce (článek 93).

Poslední vizitace našeho NBS se konala před šesti léty v červnu 2013. Bratrskou část vizitace bude zajišťovat členka Mezinárodní rady SFŘ (CIOFS) Monika Midveryté (z Litvy), pastorační člen konference generálních asistentů SFŘ P. Alfred Parambakathu OFMConv. (z Indie). Vizitace se zúčastní všichni členové Národní rady včetně duchovních asistentů a také provinciálové všech tří františkánských řádů. Kromě toho přislíbil otec biskup Mons. Zdenek Wassebauer, že v průběhu vizitace příjme vizitátory i členy Národní rady. Hlavní část vizitace se uskuteční ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze.

Ale i ostatní členové SFŘ jsou zváni na setkání v rámci mezinárodní vizitace. Konkrétně na tradiční pouť seniorů do Hájku ve čtvrtek 16. 5., kde bude otec Alfred sloužit mši svatou na zahájení vizitace (podrobnosti viz pozvánka na tuto pouť). Rovněž tak srdečně zveme zájemce na závěrečnou mši svatou, která bude sloužena na Svaté Hoře u Příbrami v neděli 19. 5. v 10 hod. František Reichel