26.03.2019

Pozvánka na celoslovenské setkání SFŘ

Bratři a sestry ze Slovenska nás zvou na své tradiční setkání v Krivej na Oravě 13. července. Předběžně jsme se domluvili, že přijedeme již ve čtvrtek 11. 7. do Žiliny a následující den si prohlédneme Žilinu i okolí a pobesedujeme s členy SFŘ. Návrat v neděli 14. 7.

Kdo má zájem připojit se k členům NR a zúčastnit se tohoto setkání, prosím přihlaste do 15. dubna sestře Markétě Kubešové (email: mar.kubesova@seznam.cz nebo mobil: 608 141 845).

Předpokládáme výjezd auty nebo mikrobusem podle počtu přihlášených zájemců.

František Reichel