Intence SFŘ a sv. Otce

MĚSÍČNÍ INTENCE MODLITEB SFŘ-YOUFRA:

 

Abychom zdůraznili společenství s papežem, nabízíme intence Svatého Otce na každý měsíc a intence SFŘ souznící se životem a významnými událostmi Řádu.

Místní bratrská společenství – modlete se obě.

 

Leden 2019

Za evangelizaci – mladí lidé ve škole Panny Marie: aby mladí lidé, zejména v Latinské Americe, následovali příklad Panny Marie a reagovali na výzvu Pána sdělovat světu radost z evangelia.

SFŘ: Za mezinárodní setkání YouFra, za WYD (Světové dny mládeže) a za latinskoamerický kongres v Guatemale.

Otče náš…

 

Únor 2019

Všeobecný – obchodování s lidmi: za štědré přijetí obětí obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

SFŘ: Za národní bratrské společenství Argentiny (národní kapitulu) a Bělorusko (bratrskou a pastorační vizitaci).

Otče náš…

 

Březen 2019

Za evangelizaci – uznání práv křesťanských komunit: aby křesťanská společenství, zvláště ta, která jsou pronásledována, pocítila, že jsou blízká Kristu a aby jejich práva byla respektována.

SFŘ: Za národní bratrské společenství Jihoafrické republiky (bratrskou a pastorační vizitaci) a za předsednictvo CIOFS.

Otče náš…

 

Duben 2019

Všeobecný – za lékaře a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech: za lékaře a jejich humanitární spolupracovníky ve válečných oblastech, kteří riskuji životy, aby zachránili životy ostatních.

SFŘ: za národní bratrské společenství Maďarska (BaPV).

Otče náš…

 

Květen 2019

Za evangelizaci - cirkev v Africe, semeno sjednocení: Aby Církev v Africe skrze oddanost svých členů zasela semínko sjednocení mezi všemi lidmi a byla znamením naděje pro tento světadíl.

SFŘ:  za národní bratrské společenství v Togu, České republice (BaPV), Burkina Faso, Belgii, Panamě, Vietnamu a Ukrajině (národní kapituly).

Otče náš…

 

Červen 2019

Za evangelizaci - životni postoj kněží: Aby se kněží skrze skromnost a pokoru aktivně podíleli na pomoci těm nejchudším.

SFŘ: za národním bratrské společenství v Nikaragui a Indonésii (BaPV); Maltě (BaPV, národní kapitula), Dominikánské republice, Myanmaru (národní kapituly) a Brazílii (setkání).

Otče náš…

 

Červenec 2019

Všeobecný – za ochranu oceánů: Aby politici, vědci a ekonomové spolupracovali na ochraně světových moři a oceánů.

SFŘ: za národní bratrské společenství v Bolívii, Korei (BaPV) a Maďarsku (národní kapitula).

Otče náš…

 

Srpen 2019

Za evangelizaci – za rodiny, školy a  růst lidskosti: Aby rodiny skrze život v lásce a modlitbě ještě silněji působily jako "školy opravdového lidského růstu".

SFŘ: za národním bratrské společenství v Paraguaji a na Slovensku (národní kapituly).

Otče náš…

 

Září 2019

Všeobecný – za sjednocené soudnictví: Aby všichni, kdo  pracují v soudnictví, byli spravedliví a jednotní, aby nezvítězila nespravedlnost, která převládá v současném světě.

SFŘ: za národní bratrské společenství  v Austrálii, Ekvádoru, Novém Zélandu (národní kapituly) a Polsku (BaPV a  národní kapitula).

Otče náš…

 

Říjen 2019

Za evangelizaci - jaro misionářů v církvi: Aby svěží vítr Ducha Svatého zplodil misionářské "jaro" v církvi.

SFŘ: za národním bratrská společenství v Chorvatsku a Francii (národní kapituly) a na Filipínách (BaPV).

Otče náš…

 

Listopad 2019

Všeobecný -za dialog a sjednocení na Blízkém Východě: Aby vstoupil duch porozumění a nastalo sjednocení na Blízkém Východě, kde žijí společně rozdílná náboženská společenství.

SFŘ: za předsednictvo CIOFS, za formační  kurzy duchovních asistentů, za národní bratrské společenství na Thaiwanu (BaPV) a v Libanonu (národní kapitula).

Otče náš…

 

Prosinec 2019

Za evangelizaci - budoucnost mládeže: Aby každá země učinila vše nezbytné pro zlepšení životních podmínek mladých a velmi mladých lidí, zejména těch, kteří trpí.

SFŘ: za všechna národní bratrská společenství mající potíže, a za národní bratrské společenství v Uruguai.

Otče náš....