02.08.2018

Prosba o pomoc CIOFS

Milí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou o zamyšlení, kdo z našich terciářů by byl schopen pomoci naší Mezinárodní radě v práci.

Naše Generální kapitula, která proběhla loni v listopadu, navrhuje vytvoření týmů pro 8 prioritních oblastí práce:

  1. formace,
  2. přezkoumání stávajících struktur s cílem decentralizace,
  3. koordinace naší činnosti v přírodních katastrofách,
  4. vytvoření registru členů a týmu zkušených terciářů s cílem spolupráce mezi národními společenstvími,
  5. komunikace,
  6. finance,
  7. komunikace s duchovními asistenty,
  8. františkánská mládež.

Pokud byste věděli ve vašem společenství o někom, kdo by se hodil dle svých darů, vzdělání a možností pro tuto práci, prosím, oslovte ho a dejte mi vědět - nedokážu vám zatím přesně říci, jaká bude náplň práce, ani kolik času zabere, zatím se snažíme pouze vytipovat bratry a sestry ochotné ke službě, podle mého soudu bude potřeba umět komunikovat mailem s jazykovou znalostí jednoho z oficiálně používaných jazyků (angličtina, němčina, španělština a italština).

Vím, že jsme všichni vytíženi a jakákoli práce navíc se někdy zdá být neúnosným břemenem, ale Bůh nás vede, doplní naše nedostatky a odměnou je nám radost a vědomí, že jsme nezakopali své hřivny. Pokud by tedy někdo chtěl pomoci, může se mi ozvat na mail: mar.kubesova@seznam.cz.

Přeji vám všem krásný zbytek léta.

– pokoj a dobro –

Markéta Terezie Kubešová, Czech OFS Int. Councillor