27.01.2017

Cyrilometodějská pouť 2017

pokyny- cyrilometodejska-pout2017-xxxvi-rocnik
CMP2017Letak01.pdf

Milí poutníci, při letošním putování jsme zařadili do trasy farnost v Lesné, kde se připravuje výstavba nového kostela. To bylo i přání nás, poutníků v 80. létech, abychom si při putování na Velehrad vyprosili výstavbu nového kostela. Proto jsme pozvali na Levý Hradec na zahájení naší letošní pouti pana faráře z Lesné Pavla Hověze. A také během jednotlivých etap pouti bychom mohli této náročné akci nápomocni. Při nejmenším ve třech oblastech:

  • Modlitbou, např. v každé etapě při modlitbě prvního (radostného) růžence, kdy se modlíme za církev a její potřeby v naší vlasti, bychom mohli vždy v pátém desátku prosit za výstavbu tohoto kostela a za všechny, kteří se při tom angažují.
  • Během cesty informovat o této stavbě a prosit o její podporu.
  • Dle možnosti vybrat i nějakou tu korunu (např. formou kilometrovného apod.)

Podrobnosti o výstavbě kostela nám zaslal otec Jan Peňaz:

http://mujweb.cz/dcbl/

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/kostel-v-lesne-zacnou-stavet-letos-tvar-veze-symbolizuje-nebeske-poselstvi-20160114.html