26.09.2016

Ohlédnutí za Cyrilometodějskou poutí 2016

 

Cyrilometodějská pouť2016

XXXV. ročník

    Proč putovat z Levého Hradce na Velehrad? V roce 1981 byl otec kardinál Tomášek na jedné z návštěv v Římě a zde  prostřednictvím vatikánského rozhlasu nás vyzval, abychom putovali na místa spojená  cyrilometodějskou tradicí: - především na Velehrad, Levý Hradec a do  Říma. Když se vrátil, navštívilo ho několik nás františkánských terciářů a přednesli jsme mu následující návrh: Řím je pro nás zatím nedostupný, ale obě další místa, Velehrad a Levý Hradec, spojíme jednou poutí o jedenácti (nebo více) etapách (cca 330 – 340 km). Vyjdeme z Levého Hradce v únoru a každý měsíc ujdeme o víkendu dvě etapy, tak abychom před 5. červencem byli na Velehradě. Otec kardinál souhlasil a doporučil nám pouť začít mezi 14. únorem (úmrtní den sv. Cyrila) a 19. únorem (den, kdy na Levém Hradci byl zvolen sv. Vojtěch za prvního českého biskupa).

    Jak to začalo? V pátek odpoledne 19. února 1982 přesně v den 1000letého výročí, kdy byl zvolen svatý Vojtěch pražským biskupem právě na Levém Hradci, sloužil zde otec kardinál František Tomášek slavnou mši svatou. Koncelebroval kanovník (pozdější biskup) Jan Lebeda a 25 kněží. A mezi četnými účastníky jsme byli také my, terciáři a další poutníci na Velehrad. Měli jsme i speciální poutnické vybavení: tzv. archu (tj. tlumok s Písmem svatým a cihlou, do které je vyryto C+M+P 1+9+8+2). Po mši svaté asi v 18 hod. nás vyšlo šest poutníků od kostela sv. Klimenta na první pouť do Roztok a potom přes Prahu až do Písnice Od této první etapy vedeme evidenci a dokumentaci každého ročníku v poutnické kronice, kde jsou nejen podpisy účastníků a stručné informace o průběhu cesty včetně ujitých kilometrů, ale také fotografie a pohlednice z procházených míst. Na začátku této naší tradice u první etapy prvního ročníku je zapsáno motto:

„Raduj se v Pánu. Svou cestu svěř Pánu, v Něho důvěřuj a dá ti, po čem touží tvé srdce….“

A my jsme v té době především toužili po svobodě pro církev i naší vlast a za to se i na každé etapě modlili (viz propozice na tuto pouť v jednotlivých ročnících). Druhý den (v sobotu) jsme putovali do Velkých Popovic. Odtud pokračovali k Sázavě a v dalších etapách Posázavím až do Žďáru nad Sázavou a potom do Tišnova, kde se k nám přidali další poutníci. A dále přes Jedovnice a Buchlovické vrchy na Velehrad, kam jsme došli po jedenácti etapách (celkem 341 km).

   O této pouti jsme předem informovali naše přátele na severní Moravě. Přidali se s vlastním nápadem: vyjdeme také v únoru, ale z místa narození současného (a tehdy jediného českého biskupa), otce Tomáška, ze Studénky, a budeme dodržovat stejný program.

   Na závěr jsme se sešli společně obě poutní větve (česká i moravská) ve velehradské bazilice na mši svaté v neděli 27. června v 10 hod. Po mši sv. jsme se společně pomodlili desátek růžence v kapli u hrobu arcibiskupa A.C. Stojana a vyfotografovali u sochy Božského srdce Páně před bazilikou – a tuto tradici dodržujeme dodnes.

Jak to pokračovalo? A obdobně jsme vyšli v následujícím i dalších létech – pokaždé po jiné trase.. Otec kardinál Tomášek nás poutníky každý rok přijal v arcibiskupském paláci, poděkoval nám za naši angažovanost a požehnal do dalšího ročníku. Také nám schvaloval naše duchovní témata a zpravidla nám také poslal svůj list, který jsme četli na Levém Hradci i na Velehradě. CMP byla však i jako „seznamka“ neboť na tyto poutě chodilo z různých míst i mnoho mladých. A tak jsme přispěli i k založení dalších poutnických rodin. V roce 1989 většina „Levohradeckých“ poutníků se zapojila do přípravy i vlastní organizace poutě do Říma na kanonizaci svaté Anežky. Mimo jiné duchovní program pro účastníky poutě v průběhu cesta do Říma i zpět měl stejný program i strukturu, jako poutě na Velehrad. I v následujících létech putování z Levého Hradce na Velehrad pokračovalo a pouť bylo možno zveřejňovat. V roce 2002 pak došlo k „ reorganizaci“ CMP: Po dohodě s P. J. Peňazem jsme závěrečné (moravské) etapy pouti přesunuli na srpen, tak že na Velehrad připutujeme vždy v sobotu po 20. srpnu společně se stovkami účastníků různých větví moravské pouti na Velehrad. A naopak řada účastníků z Moravy se zúčastňuje zahájení CMP na Levém Hradci.

V letošním roce 2016 se konal již úctyhodný 35. ročník. Zahájení na Levém Hradci bylo v sobotu 13. února mší svatou, kterou sloužil otec Bonaventura Štivar OFMCap. Koncelebroval křtinský děkana a předseda Matice Velehradské Mons. Jan Peňaz. V dalších etapách od března do července o třetích víkendech v měsíci jsme putovali po trase Praha (Hloubětín) – Úvaly – Kouřim – Zásmuky –Malešov – Golčův Jeníkov  - Chotěboř – Žďár nad Sázavou – Slavkovice – Křižanov – Velká Bíteš – Veverská Bítýška – Brno - Rajhrad – Židlochovice – Moutnice – Žarošice – Kyjov – Klimentek – Boršice. Zakončení bylo na Velehradě v sobotu 27. srpna. Naše sesterská – moravská  větev  Cyrilometodějské pouti vycházela  jako obvykle z Nového Jičína ze Španělské kaple v neděli 20. února po tradiční trase přes Svatý Hostýn a Štípu.

Duchovní téma letošního XXXV. ročníku: Svatý otec František bulou Misericordie vultus vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství. Proto v letošním roce při putování z Levého Hradce jsme promýšleli a meditovali  některé články z této buly. V první části naší pouti jsme putovali po trase do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích, ve druhé části pak do brány Milosrdenství na Velehradě „abychom mohli chápat a přejímat nekonečnou lásku svého nebeského Otce, který znovu tvoří, proměňuje a reformuje život“.  V závěru pouti nás čekala dvě příjemná překvapení: 1) Svatý otec rozhodl o přípravě blahořečení ctihodného služebníka A.C. Stojana – našeho františkánského terciáře tj. vyplnil naše přání a touhy, neboť již 35 let končíme putování na Velehrad setkáním  levohradeckých a novojičínských poutníků modlitbou desátku růžence po mši svaté v kapli u jeho hrobu.  2) Brána milosrdenství vede do velehradské baziliky právě přes tuto kapli, takže okolo jeho hrobu projde každý poutník.

V příštím  roce zveme na zahájení XXXVI. ročníku v sobotu 18. února 2017 při mši svaté v 9.30 hod, která bude na Levém Hradci. Přijďte poděkovat za dar víry na místo, kde vznikla česká církev (UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST) kolem prvního křesťanského kostelíka v Čechách - rotundy sv. Klimenta, jehož ostatky přinesli právě sv. Cyril a Metoděj.

František Reichel

Foto ze záhájení XXXV. ročníku na Levém Hradci:

gallery