06.06.2014

Jaká byla Mariánská pouť Prahou 2014

Mariánská pouť Prahou 2014 v plném slunci

276. ročník (22. po obnově), který se konal ve svátek Zvěstování Panny Marie v sobotu 31. května 2014, odměnil všechny věrné poutníky krásným počasím  - jenom jsme vzpomínali, jak jsme vloni putovali v celodenním lijáku. A také to bylo vidět na účasti: Na mši svaté, kterou v kostele Panny Marie Andělské při klášteře bratří kapucínů v Praze na Hradčanech celebroval náš člen z MBS u svatého Josefa v Praze bratr Jiří Korda (nyní farář ve farnosti Panny Marie Královny Míru v Praze 4 Lhotce), se sešlo přes 70 poutníků z různých míst naší vlasti.

Další program byl již tradiční: Po občerstvení jsme se přesunuli do kostela Narození Páně a v pravé poledne při loretánské zvonkohře jsme zahájili putování po pražských kostelích velikonoční modlitbou „Raduj se, královno nebeská“ a také zpívanými loretánskými litaniemi. S ohledem na letošní téma Mariánské pouti „Naše matka Církev“ jsme si připomněli slova z modlitebních úmyslů svatého otce Františka na květen – aby církev byla otevřena všem. A po úvodní modlitbě k růženci a požehnání na cestu od otce Kordy jsme se vydali po Hradčanech a Nových zámeckých schodech ke kostelu svatého Tomáše. Zde jsme si připomněli podle evangelii povolání apoštolů a dalších učedníků a také pomodlili první desátek radostného růžence za církev v naší vlasti. V kostele Panny Marie Vítězné jsme před Pražským Jezulátkem zazpívali Ježíši králi. Ale vzhledem k tomu, že se zde již připravovala na mši svatou velká skupina brazilských poutníků, dokončili jsme další program tj. úvahu o rozšiřování církve, jak je popsána ve Skutcích apoštolských a pomodlili druhý desátek za církev v Evropě v zahradě u nedalekého kostela Panny Marie pod řetězem. V kostele svatého Františka z Assisi nás přivítal P. Jaroslav Ptáček O.Cr. V dalším programu zde jsme si zazpívali „Učiň mne, Pane, nástrojem…“, připomněli další rozšiřování církve na apoštolských cestách svatého Pavla a věnovali třetí desátek za církev ve Svaté zemi a na Blízkém východě. Na závěr nám otec Ptáček požehnal ostatkem svaté Anežky, který je zde uchováván. Podle tradice jsme došli na Staroměstské náměstím k místu, kde stál původní Mariánský sloup, ale pro velký hluk způsobený vystoupením folklorního souboru jsme poodešli do zátiší Kostela Panny Marie před Týnem a zde u kopie její sochy ji pozdravili modlitbami Zdrávas Maria, Pod ochranu Tvou a Zdrávas Královno. Další naše cesta vedla do kostela sv. Jakuba, kde nás pozdravil otec Stanislav Gryń OFMConv. Zde jsme si z katechismu připomněli část o tom, jak máme podílet jako křesťané na Kristově úřadu kněžském, prorockém a královském (KKC 871), a také jsme se pomodlili čtvrtý desátek za církev v zemích, kde je pronásledována. A jako v minulých létech jsme doputovali do kaple sv. Michaela u kostela Panny Marie Sněžné. Úvahu o církvi jsme zde každý sám zaměřili na sebe – jak se věnujeme službě církvi (modlitbou i skutky). A poslední desátek jsme věnovali na úmysl svatého otce a za misie. Na závěr bylo při vystavené Nejsvětější svátosti Te Deum a po něm nám otec Antonín Klaret OFM požehnal novým relikviářem s ostatky 14 pražských mučedníků – františkánů.

František Reichel

gallery