26.05.2014

Jaká byla 13. františkánská pouť seniorů do Hájku

a

Ve čtvrtek 22. května 2014 se konala tradiční pouť seniorů, kterou pořádá Místní bratrské společenství SFŘ při kostele sv. Anežky v Praze 4 – Spořilově. Sraz poutníků a zahájení pouti bylo v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře, kde sestra Petra, převorka místního kláštera, seznámila účastníky poutě s historií bělohorské bitvy i následné výstavby kostela. Po prohlídce ambitů a malém pohoštění ve farním sále jsme přejeli autobusovou linkou do Starých Litovic, odkud jsme při modlitbě slavného růžence prošli starou poutní cestou až do františkánského kláštera Panny Marie Hájecké. b

Mši svatou, která se vzhledem k pěknému počasí konala v ambitech poutního areálu, sloužil pro více než 70 účastníků (z toho 38 pěších poutníků) otec Augustin Šváček OFMCap. Po mši svaté obdržel každý účastník upomínku na tuto pouť – malou nástěnnou plastiku Madony. c

Na závěr se společenství poutníků (z Prahy, Kladna, Jílového, ale i Roudnice a Liberce) sešlo k vzájemné výměně informací při kávě a sladkostech.

František Reichel