27.03.2014

Pouť seniorů do Hájku

tau

Místníspolečenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky na Spořilově

vás srdečně zve na 13. ročník

FRANTIŠKÁNSKÉ POUTĚ SENIORŮ DO HÁJKU

ve čtvrtek 22. května 2014

PROGRAM:

 9.00 hod. Prohlídka kláštera na Bílé Hoře (konečná stanice tramvaje č. 22)

                    Zahájení pouti v kostele Panny Marie Vítězné

                   Odjezd autobusem č. 347 do stanice Hostivice - Staré Litovice

                   odtud starou poutní cestou (4,5 km) ke klášteru v Hájku.

                   Modlitba růžence.

12.00 hod. Mše svatá v Loretě u Panny Marie Hájecké

                     Posezení a občerstvení

                     Prohlídka kláštera

Poznámky:

1)    Poutníkům se sníženou pohyblivostí zajistíme převoz z kláštera na Bílé Hoře do Hájku i zpět.

2)    Rovněž budou zajištěny odvozy z kláštera k autobusům 306, 307 a 347, které jedou zpět do Prahy.  

Kontakt: Dr. František Reichel - tel.: 241 950 251 nebo 725 939 385, e-mail: f.reichel@volny.cz