1. 1. 2000

Apoštolské vyznání víry - I

Čech, Zdirad

Vážený čtenáři,

do tohoto čísla je vložen kromě dvojstránky kreseb br. Zdirada Čecha nový typ složenky pro předplatné časopisu POUTNÍK na rok 2000. Naleznou ji ti čtenáři, kteří neuhradili předplatné do 10. prosince 1999. Pokud jste je odeslali po tomto termínu ((v tom případě se ještě Vaše jméno neobjevilo na výpisu z našeho bankovního konta), zaregistrujeme Vaše předplatné při dalších výpisech z konta. Ostatní vyzýváme, aby neváhali s vyrovnáním svého dluhu. Případné zrušení odběru časopisu nebo novou přihlášku nám laskavě sdělte na adresu redakce POUTNÍKA, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1.

 

Apoštolské vyznání víry – I

Zbožná tradice přiřazuje dvanáct částí Apoštolského vyznání víry dvanácti apoštolům a k nim přiřazuje výroky starozákonních proroků a patriarchů. Autorem prvé věty Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země je podle této tradice  apoštol Petr, s odvoláním na výroky  proroka a zákonodárce Mojžíše: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi – Gn 1,1),  proroka Jeremiáše (Budeš mě nazývat Otcem – Jr 3,19b),  proroka Joela (Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není (Jl 2,27b) a  proroka a krále Davida (Tys můj Otec, můj Bůh, moje  spásná skála – Žl 89,27b).